V této sekci uvádíme a budeme uvádět informace o námi organizovaných akcích jiného druhu než divadelní představení . 

Vivat Jablonský! ( 2013 )

kovárna

Divadelní představení bylo vyvrcholením roku Boleslava Jablonského - významného národního buditele, obrozence, kněze a básníka, narozeného v Kardašově Řečici. Představení bylo vlastně scénickým čtením, k němuž sepsala scénář Zdenka Maršíková a Sabina Langerová. Zhruba v jedné hodině tak mohli diváci shlédnout nejdůležitější momenty z rodákova života. Viděli jsme dětství básníka v Kardašově Řečici, mládí a gymnaziální stuia v Jindřichově Hradci, univerzitní život v Praze, básníkovo poněkud trpké působení v Krakově a nakonec jeho pohřební průvod v Praze. Díky tomu, že během hry Boleslav rostl a stárl, zahrálo si hlavní úlohu hned několik herců. Dospělého buditele ztvárnil Adam Tomek, stárnoucího pak Karel Zaviačič. Představení bylo výsledkem pilné práce kardašovořečického souboru J.K.Tyl a jindřichohradeckého souboru Jablonský. Herci a herečky z obou spolků také hráli doslova co bylo bylo potřba a téměř všichni se mihli v několika rolích, z nichž většina byla "bezejmených", ovšem neméně důležitých. Ze zásadnějších postav jmenujme rodiče Jablonského - mlynáře Tupého a mlynářku Tupou, které ztvárnili Vlastimil Hanuš a Eliška Vítová, řečického faráře zahrál Tomáš Englický, purkmistra Petr Nekut, básníkova spolužáka z gymnázia Tomáš Kadlec. Pro celou hru byly klíčové davové scény, jako například hemžení na náměstí, výuka ve škole, taneční bál, klášterní zpěv, pohřební průvod a mnohé další. To všechno bylo samozřejmě velmi náročné na režii, kterou měl pevně v rukou Jiří Langer. Spolupráce mezi oběma divadelními spolky byla velmi poučná a přínosná a doufám, že někdy v budoucnu na ni opět navážeme.


Napsali:                           Zdenka Maršíková a Sabina LangerováVivat Jablonský! ( 2013 )

Světla a zvuk:                  Petr Žižka

Scéna:                             Tomáš Kadlec

Kostýmy:                          Hana Proxová

Režie:                               Jiří Langer

 

 

 

Účinkovali:                        členové divadelního spolku J.K.Tyl Kardašova Řečice

                                         členové divadelního spolku Jablonský Jindřichův Hradec

                                         žáci ZŠ Kardašova Řečice

                                         studenti Gymnázia Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci


Odehraná představení:Vivat Jablonský! ( 2013 )

18. 10. 2013 - Kardašova Řečice

19. 10. 2013 - Jindřichův Hradec

 

 

 


O divadle napsali:

Rok Boleslava Jablonského skončil ( prosinec 2013 )

Divadelním představením „Vivat, Jablonský!“, které v pátek 18. 10. 2013 v Kardašově Řečici a v sobotu v Jindřichově Hradci sehráli společně spolky divadelních ochotníků z K. Řečice a J. Hradce, skončil rok, ve kterém jsme si připomněli 200. výročí narození místního rodáka básníka Boleslava Jablonského. Jednalo se o celou řadu akcí, které započaly koncem loňského roku vydáním dvou knih z básníkova života – „Těžko jest slavíku“ od Zdenky Maršíkové a „Zaneste city mé ku klidné Řečici“ od Jana Frolíka. Po dlouhé době vydalo město důstojnou knihu – dokonce hned dvě, které svou úrovní příjemně překvapily své čtenáře a prezentovaly místní autory. Poté následovalo setkání u rodného domu v den básníkova narození, pokračovalo se návštěvou jeho hrobu a působiště ve Strahovském klášteře a věnováno mu bylo i tradiční prvomájové setkání v Masarykově háji. Hlavní oslava byla na řečickém náměstí 11. srpna za účasti opata Strahovského kláštera, baráčnických obcí i široké veřejnosti.

Divadelní představení, které na základě knihy Zdenky Maršíkové napsala Sabina Langerová, pak mapovalo zásadní okamžiky básníkova života i ukázky z jeho tvorby. Představení režíroval Jiří Langer a bylo symbolické, že ho sehráli ochotníci z jeho rodného města společně s ochotníky z města jeho studií a souboru, který nese jeho jméno. Práce při nastudování hry, která probíhala střídavě v J. Hradci a K. Řečici, oba kolektivy velmi sblížila a zejména pro naše ochotníky byla velmi poučná. Samotné představení pak příjemně překvapilo své návštěvníky a přineslo jim mimo jiné i celou řadu informací z Jablonského života a díla. Chtěl bych tímto poděkovat hradeckému souboru v čele s manžely Langerovými za práci na hře i při jejím nastudování, oběma autorům publikací, baráčnickým spolkům, Strahovskému klášteru, kulturní komisi v čele s Karlem Slámou i široké veřejnosti, která se oslav zúčastnila. Celý rok proběhl velmi důstojně a já věřím, že naši následovníci ani v budoucnu na Boleslava Jablonského nezapomenou.

Vivat Jablonský! ( 2013 )

MVDr. Petr Nekut


Ještě za Rokem Boleslava Jablonského ( prosinec 2013 )

Končí rok, který jsme věnovali jako malou splátku letitého dluhu našemu rodákovi, básníkovi Boleslavu Jablonskému. Již v předchozím roce jsme několikrát navštívili jeho hrob na pražském Vyšehradě a na rok letošní pak nachystali celou řadu akcí. Jsme velmi rádi, že desítky let opomíjený autor opět vešel ve všeobecnou známost a povědomí občanů nejenom kardašovořečických. Světlo světa spatřila znamenitá publikace z pera Zdenky Maršíkové, tisk, rozhlas i televize se připojily a průběžně informovaly o průběhu celého Roku. Zvláštní pozornost si však zaslouží jeho samotný závěr, totiž scénické čtení Vivat Jablonský.

Vivat Jablonský! ( 2013 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texty sestavili a se členy spojených divadelních spolků, kardašovořečického J. K. Tyla a jindřichohradeckého Jablonského celé představení nastudovali manželé Sabina a Jiří Langerovi, pochopitelně za autorské spolupráce paní Maršíkové. A dlužno dodat, že s výsledkem vynikajícím. Bylo velkým zážitkem sledovat, jak se před námi znovu otevřela životní pouť Boleslava Jablonského se všemi zvraty, úskalími a proměnami, a to způsobem nečekaně sdělným, plastickým, výrazným a doslova okouzlujícím. Mimořádně působivá koláž umně poskládaných obrazů byla víc než důstojným završením roku, věnovaného dvoustému výročí básníkova narození, výročí motivujícímu a zavazujícímu. Patří se tedy poděkovat nejenom všem těm, kteří se podíleli na probíhajících oslavách a vzpomínkových setkáních, ale také těm, kteří se jako pozorní diváci a posluchači pravidelně účastnili těchto akcí. V závěru pak nezbývá než připojit přání dobrého a úspěšného Nového roku 2014.

Mgr. Karel Sláma