Vážení surfující přátelé. Vítejte na webu Ochotnického spolku J.K.Tyl z Kardašovy Řečice.

 

Z Týna nad Vltavou i Jindřichova Hradce se stala HŘÍŠNÁ OBEC!

kovárna

Zpráva č. 258/21, autor: PhDr. Ichturiel, šéf Pekelného ústavu experimentání psychologie, t.č. vystupující jako Tomáš Englický, předseda DS J. K. Tyl

K rukám jeho zlomyslnosti Belzebuba, vládce nad všemi pekly podzemskými.

Nejkrutější Pane a vládce,

tímto Vám podávám podrobnou zprávu o šíření hříšných myšlenek a tužeb mezi lidem jihočeským, ke kterému jsme se zavázali ďábelským výnosem č.  1896 z roku 2021. Plán tohoto výnosu zatím plníme na 120 %. Ke svedení smrtelníků na scestí jsem použil secvičeného psychodramatu „Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert“, které sepsal v pozemském roce 1960 doktor Marbuel, t. č. na Zemi vystupující jako spisovatel Jan Drda a já ho iniciativně upravil podle posledních poznatků experimentální psychologie. Uvedení psychodramatu v Kardašově Řečici a v Dačicích přineslo své ďábelské ovoce. Obě výšené zmíněné obce lze již bez skrupulí označit za hříšné, neboť u všech smrtelníků, kteří představení viděli, se naplno rozhořely biochemické chtíče a probublaly potlačené komplexy.

Dle plánu pokračujeme s šířením hříchů i do dalších jihočeských obcí. V pátek 27. a v sobotu 28. srpna 2021, uvedli jsme „Dalskabáty“ na Otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou. Počet smrtelníků, kteří psychodrama shlédli je následující: patek – 195 duší, sobota – 172 duší. Přestože nebeští chtěli překazit naše ďáblulibé počínání sesláním chladného počasí a prvního dne vystoupení dokonce dvou krátkých přepršek, byl úkol splněn bezezbytku. Všichni čerti a pekelnice, vystupující v úlohách jednotlivých řečických ochotníků, vydali ze sebe maximum. Měl jsem pouze obavu, aby čert Anciáš, t. č. převtělen do učitele Karla Slámy, neprozradil naše krytí, neb se mu v době výstupu znatelně hrnula pára z úst. Obecenstvo však naši lest neprokouklo a odcházelo se zcela blaženým pocitem, způsobeným zvýšenou činností žláz vnitřní sekrece.

Zatím posledním počinem naší pekelné roty bylo sehrání „Dalskabátů“ na Státním hradu a zámku v Jindřichově Hradci, a to 10. září 2021. Pro uvedení inscenace, čítající celkem čtyři náročné scény, museli jsme postavit tři menší pódia, sestavená ze starých i z nově zakoupených montovatelných desek. Ďáblužel čert Karborundus, t. č. převtělen do divadelního technika Milana Karase, ztratil knihu kouzel, a tak jsme při montování pódia museli potupně použít své svaly. Uvedení psychodramatu však mělo mezi jindřichohradeckými smrtelníky veliký úspěch, v hledišti jich bylo okolo dvou set a hříchy u nich byly pečlivě rozehrány. Zášť nebeských nad naším počínáním však přerostla únosnou mez a představení plánované na sobotu 11. září muselo být odvoláno vzhledem k blížící se bouři a dešťové smršti. Obecenstvu bylo nabídnuto vrácení peněz (pochopitelně byly vráceny pekelné plagiáty) či použití zakoupených vstupenek na plánované uvedení „Dalskabátů“ v pátek 1. října 2021 od 19:00 v Kardašově Řečici. Čili soudím, vážený Belzebube, že o hříšné duše nepřijdeme.

Závěrem bych Vaší zlomyslnosti připomněl plánované zinscenování našeho psychodramatu v pátek 24. září 2021 v Plané nad Lužnicí. Informace o uváděných představeních jsou smrtelníkům podávány jak postaru pomocí plakátů, tak pomocí našeho zatím největšího vynálezu – infernetu, který pozemští komolí jako internet.

Další zprávu zašlu obratem. V příštím kvartále svoláme užší radu, kde rozhodneme, v jakých dalších městech roztočíme vlnu ďábelských hříchů.

S pekelnou úctou

PhDr. Ichturiel,

šéf Ústavu experimentální psychologie

Dalskabáty zamíří na nádvoří hradu a zámku v Jindřichově Hradci 10. a 11. září 2021

Dalskabáty zamíří na nádvoří hradu a zámku v Jindřichově Hradci 10. a 11. září 2021

Dalskabáty zamíří na nádvoří hradu a zámku v Jindřichově Hradci 10. a 11. září 2021


Foto: Nikola Semerád (10. 9. 2021 Jindřichův Hradec)